Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2012

BigFuck
4617 1640

January 20 2012

BigFuck
BigFuck
JEŚLI NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ CZEGOŚ DLACZEGO CHCIAŁ BYŚ ŻYĆ,POSTARAJ SIĘ ZNALEŹĆ COŚ,ZA CO CHCIAŁ BYŚ UMRZEĆ"
Reposted bymojeoczysatwoje mojeoczysatwoje

January 16 2012

BigFuck

January 13 2012

BigFuck
5071 21a3
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu
BigFuck
  A  Ona mi spierdala...
Jak zwykle mi spierdala... Przyzwyczaiłem się do tego już,
ale wierzyłem w to, że kiedyś wreszcie ją złapię
BigFuck
Jestem sobą,
uwierz mi na słowo,
że nie obchodzi mnie to co myślisz o mnie.
Zaufaj mi pierdolę to, zaufaj mi pierdolę to
i przejebię ten cały hajs,
bawię się cały czas,
pierdolę cały świat
nawet jak nienawidzi mnie..
BigFuck
1605 f376
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu
BigFuck
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek.
— Marek Hłasko

January 12 2012

BigFuck

January 11 2012

BigFuck
8598 dc43 500
Reposted byBurkensgittaaradullworldduuulibeciaszqalisjakiksterazalbonigdyadwokatdiabla
BigFuck
6669 2a1d
Reposted fromjoannaa joannaa viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
BigFuck

January 09 2012

BigFuck
Jeżeli z czymś się borykasz, rozejrzyj się dookoła, a zobaczysz, że wszyscy ludzie z czymś się borykają i że dla nich jest to równie trudne, jak dla ciebie.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcompromise compromise viabeciaszq beciaszq
BigFuck
7941 b26a
Reposted fromoutofctrl outofctrl viaSawerMaster SawerMaster

January 07 2012

BigFuck
8852 84e4 500
Reposted bynightmarish nightmarish
BigFuck
4300 632d
Reposted fromverdantforce verdantforce viaiguana iguana
BigFuck
Nie oglądaj się,
pierdol to,
biegnij
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viaiguana iguana

January 06 2012

BigFuck
BigFuck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl